Oromia Regional State

592px-Oromia_in_Ethiopia_edited.jpg

ኦሮሚያ ክልል

592px-Oromia_in_Ethiopia_edited.jpg